כנס SMB

תמונות מהביתן של קבוצת טבת בכנס העסקים הקטנים והבינוניים באווניו.
לתמונות מהכנס לחצו כאן.