איכות בקבוצת טבת – חדשות מאי 2014

חדשות האיכות
טבת מסוף אשדוד עברה בהצלחה את מבדק האיכות של מכון התקנים הישראלי ל- ISO 9001:2008 . המכון האריך
את משך ההסמכה עד לחודש מרץ 5102.

טבת מתחם קסם וטבת אחסנה ולוגיסטיקה עברו בהצלחה את מבדק האיכות של מכון התקנים הישראלי ל- ISO 9001:2008 .
המכון הסמיך את המתחמים עד לחודש אפריל 5102.

טבת מתחם קסם עברה בהצלחה את מבדק האיכות של מכון התקנים הישראלי למת"י 0251 , הנדרש לקבלת היתר
לסימון מוצר בתו-תקן.

קבוצת טבת החלה בתהליך הסמכה ל- ISO 14001 ) איכות סביבה ( ול- ISO 18001 )בטיחות(. במהלך חודש אפריל
בוצע סקר ראשוני בשלושת המתחמים והוכנה טיוטה ראשונית של נהלי עבודה רלוונטיים.

דברי תודה
הנהלת קבוצת טבת ומחלקת האיכות מביעות את תודתן למנהלי התפעול במתחמים: אורן חרבי במתחם קסם, רן
אזולאי במתחם אשדוד ויצחק חיון במתחם כפר-סבא; ולנאמני האיכות במתחמים: מאור גדלוב וליאור עמר במתחם קסם,
יגאל בן-זקן ומנשה לוי במתחם אשדוד, וסיון סנילביץ במתחם כפר-סבא על שיתוף הפעולה הפורה בהיערכות למבדקים.
האתגר הבא שלנו הוא להטמיע בהצלחה את עקרונות האיכות המתקדמים ביותר.

מערכת חדשה לניהול מידע
קבוצת טבת הקימה מערכת חדשה לניהול מידע, מבוססת Access המערכת כוללת מודולים בתחומים הבאים:
תיעוד תקלות וחקירתן, מעקב הסמכות ISO , מצאי מספונים, מלגזות וציוד הרמה, ציוד מחשוב, כלי רכב
ומכשירי טלפון ניידים, ועוד. בעת הקרובה נעביר הדרכה למשתמשים על הפעלת המערכת החדשה.

מילון מונחים
תקלה: אי-התאמה בתהליך, במוצר או בשירות.
פעולת תיקון: פעולה מיידית לתיקון תקלה.
פעולה מתקנת: פעולה לסילוק אי-התאמות/ליקויים, כדי למנוע את הישנות התקלה.
פעולה מונעת: פעולה לסילוק גורמים פוטנציאליים, העלולים לגרום לאי-התאמות/לליקויים בשירות, בתהליך
בקרת איכות או בתהליך עבודה.

הכשרת עובדים

קבוצת טבת בונה תכנית להכשרת עובדים ולהסמכתם. תהליך הבנייה כולל, בין-השאר, הכנת מצגות על פרופיל
קבוצת טבת, על תשתיות ואמצעים, ועל תהליכי עבודה.

הדרכה
קבוצת טבת מקיימת פעילות הדרכה במיגוון נושאים. במהלך חודש יוני 5100 נקיים הדרכה בנושא אבטחת
מידע. המרצה: שמואל קופמן, מנהל הביטחון בקבוצת טבת.