הסמכת טבת מסוף אשדוד לתקן ISO 9001 : 2008

מכון התקנים הישראלי (מת"י) בחן וסקר את מערכת ניהול האיכות של חברת טבת מסוף אשדוד בע"מ מקבוצת טבת שירותים לוגיסטיים ומצא אותה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין-לאומי ת"י ISO 9001 : 2008. האישור של מת"י היא בתחום אספקת שירותים לוגיסטיים. תוקף האישור הוא מיום 18.03.2013.

קבוצת טבת משקיעה מאמצים רבים בתחום ניהול האיכות. עדות לכך היא הקמת מחלקת ניהול איכות ובקרת תהליכים בחטיבת שרשרת האספקה.